Kontaktinfo

Haneborg Antennelag
Postboks 246
1471 Lørenskog

E-post:
haneborgantennelag@gmail.com

Feilmeldinger ved
alle typer henvendelser:

Canal Digital
Tlf 06090
www.canaldigital.no

Bestilling av dekoder:
Canal Digital
Tlf 06090

Digitale kanaler:
Når man kontakter
Canal Digital (06090)
du opplyse at du tilhører
Knatten Kabelnett BA.


Abonner på nyheter

Din e-post adresse:
 

Nyheter

Har du glemt å betale årsavgiften for 2014?

De som ikke betalte årsavgiften til Antennelaget ved betalingsfristen som var 24. januar 2014 har fått tilsendt purrefaktura. Medlemmer som ikke betaler innen 15. april vil bli frakoblet vårt kabelnett og mister da både tv-kanalene og bredbånd/internett fra Canal Digital. God Påske!
11.04.2014

ÅRSMØTET I ANTENNELAGET MÅ UTSETTES!

Årsaken er at Skatteetaten er forsinket med å levere antennelaget den nødvendige dokumentasjon for fastsettelse av merverdiavgiftsgrunnlaget, og som i etterkant bestemmer utgående- og inngående merverdiavgift for 2012 og 2013.
Les mer »   07.03.2014

Innkalling til ordinært årsmøte i Haneborg Antennelag SA

Møtet avholdes i klubbhuset på Fjellhamarbanen, onsdag den 26. mars 2014 kl. 19.00. Saksliste i henhold til vedtektenes § 21. Forslag til årsmøtet må være styret i hende senest 4 uker før årsmøtet.
Les mer »   10.02.2014

Melding til våre medlemmer

Som kjent fikk antennelaget i 2012 brev fra Brønnøysundregistrene (BR) at selskapsformen BA (begrenset ansvar) ikke, etter 2012, var en tillatt selskapsform. Etter anbefaling og korrespondanse med BR bestemte det ekstraordinære årsmøtet i oktober 2012 å endre vår selskapsform til SA (samvirkeforetak) og vedtok samtidig endrede vedtekter tilpasset Samvirkeloven.
Les mer »   16.12.2013

Avtale med Canal Digital er klar

Haneborg Antennelag/Knatten Kabelnett har inngått en langsiktig avtale med Canal Digital Kabel TV om leveranse, service og drift av TV og internett fra 01.01.2014.
Les mer »   18.10.2013

RSS

Søk

Søk på våre sider med Google
Loading